Zápis z jednání výboru SPM ze dne 11. 10. 2022

Přítomni (řazeno abecedně, v celém zápisu použita jména bez titulů):

– Členové výboru: Barbora Branná, Pavel Čech, Adéla Holmanová, Danuše Jandourková, Michal Kryl, Aneta Paurová, David Skorunka, Daniela Stackeová.

– Ostatní : Vladislav Chvála,  Jana Týkalová (úvod)

Omluveni:

– Michaela Ročňová

A) Organizační agenda

1. Místopředsedou výboru jednomyslně zvolen Michal Kryl.

2. Vědeckým sekretářem společnosti zvolena Daniela Stackeová.

3. Pokladníkem společnosti zvolena Danuše Jandourková.

4. Představuje se nová sekretářka výboru – paní Mgr. Katarína Kubíková z Tulsia Clinic (kontakt e-mail: Katarina@tulsiaclinic.cz). Schválena měsíční odměna ve výši 5000,- z prostředků společnosti. Do konce roku 2022 převezme agendu vč. účetnictví od paní Menclové.

5. Termíny dalších setkání ponechány na druhé úterý v měsíci 15 – 17 hodin – tedy 8. 11., 13.12. 2022. V úterý 17. 1. 2023 – celodenní setkání výboru 10 – 17hodin.

6. Setkání zůstanou v prostoru psychosomatické kliniky, je třeba stále domluvit cenu za pronájem místnosti. Na místě je i zařízení pro možnost vzdáleného připojení.

7. Odhlasována možnost shánění financí prostřednictvím sponzorů – je třeba nastavit pravidla, vydefinovat, jaké jsou podmínky na získání sponzorských darů.

8. Předání cen za přínos psychosomatice ponecháno na oficiální ceremonii v rámci konference v Olomouci.

B) Jednání – jednotlivé body

1. Otevřeno téma návrhu na založení samostatné sekce lékařská psychosomatika v rámci SPM (sdružující atestované lékaře v oboru). Návrh jednomyslně odmítnut (pro: 0 hlasů, proti: 8 hlasů).

2. Z 10 přihlášených kandidátů do SPM přijato 9 kandidátů, jeden z kandidátů nedodal kompletní přihlášku, jeho žádost bude znovu posouzena po dodání kompletních materiálů.

3. 14. 4. 2023 14- 17hodin uspořádáme věděckou schůzi SPM ČLS JEP s tématem Psychosomatika bolestí zad – zajišťuje D. Jandourková a D. Stackeová.

4. 24. – 25. 3. 2023 pořádána konference psychosomatiky v Olomouci se záštitou i finanční podporou společnosti. Zajišťuje M. Kryl.

5. Pokračují jednání na VZP ohledně kódu pro lékaře –Jednání s pojišťovnami pokračují, daří se vyjednávat lepší podmínky u nabízených kódů, postupně malé pokroky. Zajišťuje P. Čech.

6. Odhlasován jednorázový příspěvek za mimořádnou práci p. Menclové  ve výši 10 000, – Kč.

C) Úkoly na příští setkání

Všichni:

– Promyslet, jakým způsobem by bylo možné prodat zbývajících 200 ks monografie Nástroje psychosomatické medicíny – monografie zatím u Jany Týkalové – ideální odkoupit určitý počet a následně je prodat na pracovišti / studentům, apod. Cena 180,- pro členy společnosti, 250, – pro nečleny.

– Jasně a srozumitelně zformulovat identitu a směřování společnosti.

–  Promyslet koncepci a podporu společnosti v akademické oblasti (ocenění nejlepších diplomových prací, nejlepších odborných publikací, podpora výzkumu v psychosomatice, podpora a koncepce výuky psychosomatiky v pregraduálním vzdělávání zdravotníků i dalších pomáhajících profesí a další).

– Vymyslet koncepci stáží pro lékaře v atestačním vzdělávání (jasnost, srozumitelnost, požadavky na pracoviště zajišťující stáž). 

Pavel Čech

– Pokračuje v jednáních ohledně kódů pro psychosomatickou péči se zdravotními pojišťovnami

– Sestavit dopis pro členy SPM – nastavit pravidla pro komunikaci se členy, napsat o novém výboru, otevřít komunikaci ohledně potřeb a přání jednotlivých členů společnosti

Danuše Jandourková

–  Zajistit termín 14. 4. 2023 pro pořádání vědecké schůze SPM ČLS JEP

– Domluvit s Kateřinou Šestákovou, zda bude stále zajišťovat stránky společnosti a za jakých podmínek – i finančních.

– Inzerce monografie Nástroje psychosomatické medicíny na webu i FB SPM.

Michal Kryl

– Zjistit, zda je možné na stránky SPM vyvěsit seznam členů společnosti – jaké údaje jsou možné zveřejnit, jak konkrétně má vypadat souhlas se zveřejněním (zda musí být písemný či stačí elektronicky).

Aneta Paurová

– Zůstává v pozici zajišťování inzerce na stránkách SPM.

Daniela Stackeová

– Spolupodílení se na přípravě odborné schůze SPM ČLS JEP s tématem Psychosomatika bolestí zad.

David Skorunka

– Zkusit písemně zformulovat návrh, o něž by se dalo opřít při definici specifik  psychosomatické péče. 

D) Témata na příště

–  Téma identita a směřování psychosomatiky

–  Psychosomatická medicína v zahraničí (naše členství v EAPM, konference, časopisy etc.)

–  Koncepce ocenění za přínos v psychosomatice (předání ocenění ponecháno na konferenci v Olomouci) – komu ještě kromě již schválených ocenění?

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM