Zápis z jednání výboru SPM ze dne 12. 12. 2023 15 -17hod

Přítomni (řazeno abecedně, v celém zápisu použita jména bez titulů):

–  Členové výboru: Barbora Branna (online), Adéla Holmanová, Danuše Jandourková (online), Michal Kryl, Aneta Paurová, David Skorunka, Daniela Stackeová. Za organizační agendu Katarína Kubíková.

Omluveni:

– Michaela Ročňová, Pavel Čech

A) Jednotlivé body jednání

1. Vědecká schůze SPM na téma hranice a etika v psychosomatice 8. 12. 23 v Lékařském domě  – zhodnocení (Jandourková)

Vědecké schůze se zúčastnilo 44 účastníků. Úvodní slovo pro nemoc MUDr. Čecha shrnul doc. Šimek, který také schůzi zahájil přednáškou na téma Psychosomatika jako základ etiky. Pokračoval Mgr. et Mgr. Jaromír Škoda tématem Od pacienta somatického k pacientu psychosomatickému s kasuistickými vstupy – krátkou zprávu o schůzi na webové stránky sepíše Jandourková, Holmanová

2. Pokračuje snaha obnovit etickou komisi SPM – zatím osloveni kandidáti, výbor SPM sestaví dopis pro oslovené kandidáty – výbor jmenuje funkční etickou komisi o třech členech na konferenci v Liberci (kde na valném shromáždění členů bude třeba snížit počet členů etické komise na 3). 

3. 20. psychosomatická konference Liberec: 20. – 22. 6. 2024. Téma Kam kráčíš, česká psychosomatiko? (Stackeová, Kubíková)

– Ze všech přednášek bude pořizován zvukový záznam – souhlas se zvukovým záznamem bude součástí přihlášky k aktivní účasti

–  Cena pátečního programu bude automaticky navýšena o 300,- KČ za večerní raut – při platbě za celou konferenci již je cena rautu zahrnuta v konferenčním poplatku.

– Anotace přednášek (v rozsahu 200 – 250slov), základní informace o přednášejících (pracoviště, profese, vztah k psychosomatice v rozsahu 100 slov) a fotky přednášejících budou postupně umisťovány na webové stránky konference.

– V rámci oficiálního programu bude vyhlášena cena SPM za nejlepší vědeckou práci za roky 2022/2023 ve dvou kategoriích – první práce již přihlášeny (Stackeová, Jandourková)

Spouštíme webové stránky, místo konání TU Liberec, zajišťujeme rezervaci ubytování se slevovým kódem, společenský večer, koncert na večer – kapela Akcent.

Prezidentským párem konference: Chvála – Trapková.

Pořadatel: SPM (za programový výbor Stackeová, Branna, Skorunka), organizační výbor (Kryl, Čech, Kubíková, Jandourková), BOS (pořádající agentura).

Konferenční příspěvek: do 31. 3. 2024 včasné přihlášení: 3500,- (členové 2900,-, studenti 1500,- , 1 den 1500,-), pozdější poplatek od začátku dubna: 4500,- pro nečleny (členové 3500,-, studenti 2000,-, 1 den 2000,-) – páteční cena navýšena o 300,- Kč za večerní raut.

4. Schválení rozpočtu pro rok 2024, termíny setkání pro rok 2024 (pozor – setkání budou posunuta od 14,30 – 16, 30). Termín celodenního setkání před konferencí zatím nebyl stanoven. Termíny byly schváleny i přesto, že doc. Stackeová kvůli výuce nemůže docházet od 14,30 a bude muset chodit později.

5. Proběhl online seminář na téma psychosomatika a její využití v pediatrické praxi (MUDr. Branna) – další online přednáška se uskuteční 10. 1. 2024 – MUDr. Branna ddoplní informace pro zájemce na webové stránky společnosti

6. Schváleno členství novým žadatelům

Zapsala: A. H.

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM