Zápis z jednání výboru SPM ze dne 12. 6. 2023

Přítomni (řazeno abecedně, v celém zápisu použita jména bez titulů):

–  Členové výboru:  (Barbora Branná – online), Pavel Čech, Adéla Holmanová, Danuše Jandourková, Aneta Paurová, Michaela Ročňová, David Skorunka (online),

Daniela Stackeová. Za organizační agendu Katarína Kubíková.

–   Za revizní komisi:  Jana Týkalová

Omluven:

–  Michal Kryl

A) Organizační agenda

1.  Paní Mgr. Katarína Kubíková odešle e-mail členům přijatým do SPM schváleným na aktuálním setkání (MUDr. Kupková, Mgr. Čížková).

2. Termíny dalších setkání výboru SPM– od září vždy druhé úterý v měsíci 15 – 17 hodin v budově psychosomatické kliniky v Praze. Další setkání 12. 9. 2023 od 15hod.

3.  Stránky SPM bude nadále spravovat Kateřina Šestáková – domluva podmínek i obsahu stránek, domluva ceny za práci (450,-/hod), revize webové stránky, Změna webu ve smyslu oddělení inzerce SPM a ostatních. 

4.   Etický kodex SPM – etická komise má 5 členů – výbor navrhuje snížení na 3 členy, na podzim uspořádáme online volby do etické komise; oslovit zájemce – vyvěsit na web, oslovit členy skrze e-mail, cílem vytváření etického kodexu

B)  Jednání – jednotlivé body

1/   Organizace konference v Liberci v červnu 2024 pod názvem Psychosomatická praxe a výzkum dnes

–  Organizátorem je SPM

–  V prostorách technické univerzity v Liberci, termín bude upřesněn v září 2023, délka čtvrtek až sobota, domluva s doc. PhDr. Václavíkem, PhD.

–  Programový výbor – hledáme zvané řečníky

–  Oslovit širší odbornou veřejnost (psychoonkologická sekce, spánková medicína, paliativní medicína….)

–  Do 12/23 abstrakt, přihlášení klíčových řečníků a témat

–  Cena 3500, -Kč, pro členy 2900, – , pro studenty 1500, – , studenti TUL zdarma, 1 den 1500, – sobota 750, –

–  Web konference převedený a zaplacený na SPM, v 9/23 spuštění kampaně na sociálních sítí

– Oceňování přednášejících (5000, – Kč pro zahraniční lektoři, 2500, – Kč pro key note zvané přednášející, 1000,- Kč za workshopy)

2/    EAPM ve Wroclawi, organizování konference u nás v roce 2026 (Skorunka, Holmanová)

–     Zaplaceno členství v EAPM (238 EUR)

–   Výbor stále zvažuje organizaci konference v roce 2026 v Praze, konečné rozhodnutí bude uskutečněno po konferenci ve Wroclawi.

3/   Členství v SMP (Kubíková)

       pro lékařské a nelékařské profese, hlavním úkolem je zvyšování povědomí o oboru mezi odbornou i laickou společností, tvorba sítě psychosomatických pracovišť, integrace psychosomatiky do systému zdravotnictví, podpora výzkumu a vzdělávání v oboru psychosomatika

–   Počet členů každý rok narůstá (akt. 260 členů, od 10/2022 přijato 24 členů) 

4/   Monografie Nástroje psychosomatické medicíny – zbývají poslední kusy k prodeji

5/   Inzerce na stránkách SPM – inzerovat lze po schválení inzerce výborem SPM, inzerce, rozesílání newsletteru

– inzerce volných pracovních míst, inzerce vzdělávacích akcí

– ceník inzerce zpoplatněný – oddělit vizuálně na webu akce SPM a ostatní akce

– pokud inzeruje člen SPM / odborný garant akce je členem SPM – cena za 200, – /350, – /600,- dle rozsahu inzerátu, ostatní dle platného ceníku – je k dispozici na stránkách

– v případě zájmu vyplnit automatický formulář na stránkách SPM, příp. zaslat e-mail na katarina.kubikova@tulsiaclinic.cz

– akce schvalují členové výboru, poté přichází e-mail s detaily platby, po zaplacení je inzerát vyvěšený

6)  Výroba nových promo materiálů – banner, letáky

7)  Ceny za vědeckou práci

–   Vypsat motivačně cenu za vědecký přínos psychosomatice, návrh vytvoří Stackeová

C) Plánované akce

1. Wroclaw 15. – 17. 6. 2023 – konference EAPM na téma: „Looking across the bridge – dialogues between professional“

2. Vědecká schůze SPM v 10/24 – termín bude upřesněn – téma Hranice a etika v psychosomatice (interní limity a pravidla, reflexe vlastní praxe, limity v psychoterapii, práce se zakázkou a kontraktem, jak hodnotit efekt terapie) – MUDr. Šimek, oslovit MUDr. Šroubková     

Zapsala: A. H.

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM