Zápis z jednání výboru SPM ze dne 12. 9. 2023 15-17hod

Přítomni (řazeno abecedně, v celém zápisu použita jména bez titulů):

–  Členové výboru:   Pavel Čech, Adéla Holmanová, Danuše Jandourková,  David Skorunka, Daniela Stackeová. Za organizační agendu Katarína Kubíková.

–   Za revizní komisi:  Vlastislav Chvála.

Omluveni:

–  Barbora Branná, Michal Kryl, Aneta Paurová, Michaela Ročňová.

A) Organizační agenda

1.  Paní Mgr. Katarína Kubíková odešle e-mail členům přijatým do SPM schváleným na aktuálním setkání.

2.   Termíny dalších setkání výboru SPM– od září vždy druhé úterý v měsíci 15 – 17 hodin v budově psychosomatické kliniky v Praze. Další setkání 10. 10. 2023 od 15hod.  Celodenní setkání proběhne v listopadu/prosinci tohoto roku (Jandourková).

3.   Nový cyklus kurzů psychosomatické péče na IPVZ bude zahájen v říjnu 2023, informace bude na stránkách SPM.

4.   Stránky SPM bude nadále spravovat Kateřina Šestáková – domluva podmínek i obsahu stránek, domluva ceny za práci (450,-/hod). Vytvoření stránek ohledně konference. Konference pod názvem Psychosomatická praxe a výzkum dnes.

5.    Vědecká schůze s tématem Etika a hranice v psychoterapii – ještě stále hledáme vhodný termín. 

B)  Jednání – jednotlivé body

1/   Akreditované pracoviště může navrhnout kurz a požádat MZ o akreditaci kurzu. 

2/   Co je úkolem SPM v dalším období, na jaké identitě psychosomatiky se SPM shodne, dojasnit očekávání psychologů a fyzioterapeutů od SPM a dopracování vazeb a způsobů spolupráce s lékaři tak, aby se jednalo o funkční celek.

3/   EAPM – členství SPM v evropské struktuře, konání konference (hledání prostor pro možnost uspořádat konferenci v Praze)

4/   Volby do etické komise SPM – zájemci o členství v etické komisi- přihlášky do října 2023, online volby v prosinci 2023.  

5/   Konference SPM – čekáme na termín od TUL ohledně termínu.

–   V prostorách technické univerzity v Liberci, termín bude upřesněn v září 2023, délka čtvrtek až sobota, domluva s doc. PhDr. Václavíkem, PhD.

 –   Programový výbor – hledáme zvané řečníky

–  Oslovit širší odbornou veřejnost (psychoonkologická sekce, spánková medicína, paliativní medicína….)

–     Do 12/23 abstrakt, přihlášení klíčových řečníků a témat

–    Cena 3500, -Kč, pro členy 2900, – , pro studenty 1500, – , studenti TUL zdarma, 1 den 1500, – sobota 750, –

–     Web konference převedený a zaplacený na SPM, v 9/23 spuštění kampaně na sociálních sítí

–   Oceňování přednášejících (5000, – Kč pro zahraniční lektoři, 2500, – Kč pro key note zvané přednášející, 1000,- Kč za workshopy, ostatní přednášející taktéž 1000 kč ).

–     Sponzoring, oslovíme pořádající agenturu

C) Plánované akce

1. Vědecká schůze SPM v 11/23 – termín bude upřesněn – téma Hranice a etika v psychosomatice, workshop na téma etiky, příprava etického kodexu a  další (interní limity a pravidla, reflexe vlastní praxe, limity v psychoterapii, práce se zakázkou a kontraktem, jak hodnotit efekt terapie) – MUDr. Šimek, oslovit MUDr. Šroubková    

Zapsala: A. Holmanová

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM