Zápis z jednání výboru SPM ze dne 13. 9. 2022

Přítomni (řazeno abecedně, v celém zápisu použita jména bez titulů):

 • Členové výboru: Pavel Čech, Adéla Holmanová, Danuše Jandourková, Michal Kryl, Aneta Paurová,
  Michaela Ročňová, Daniela Stackeová.
 • Ostatní : Vladislav Chvála, Ludmila Trapková, Jana Týkalová

Omluveni: Barbora Branná, David Skorunka


A) Organizační agenda

 1. Předsedou nového výboru jednohlasně zvolen Pavel Čech
 2. Sekretářkou do konce roku zůstává p. Menclová – do konce roku dojde k předání agendy vč. účetnictví
  nové sekretářce dle výběru Pavla Čecha
 3. Termíny dalších setkání ponechány na druhé úterý v měsíci 15 – 17 hodin – tedy 11. 10., 8. 11., 13.12.
  Pozor – termín 10. 1. 2023 – v úvaze celodenní setkání výboru 10 – 16hodin
 4. Zajistit funkční komunikační kanál a pravidla pro komunikace mezi členy výboru – nekomunikovat o
  víkendu, vytvořit systém

B) Úkoly do příště

Všichni:

 • Rozmyslet možnost zapojení do následujících funkcí – příště se zvolí: místopředseda, vědecký sekretář,
  pokladník
 • Vymyslet návrh komunikačního kanálu + pravidel pro komunikaci mezi členy výboru – ne o víkendu,
  vytvořit model pracovních skupin, apod.
 • Promyslet, jakým způsobem by bylo možné prodat zbývajících 200 ks monografie Nástroje
  psychosomatické medicíny – monografie zatím u Jany Týkalové – ideální odkoupit určitý počet a
  následně je prodat na pracovišti / studentům, apod.
 • Promyslet program na setkání Purkyňky na jaře 2023 – termín 21. 10. 22 nezvládneme zajistit
 • Zkontrolovat, zda si paní Menclová nechala poslat peníze za práci pro výbor (viz dále)

Pavel Čech

 • sehnat si sekretářku 🙂
 • 15.9. opětovné jednání s pojišťovnami ohledně kódů (vit dále)
 • oslovit Jaromíra Kabáta ohledně pracovny na Psychosomatické klinice – zda se můžeme scházet i
  nadále tam, za jakých podmínek, dosud se za pronájem místnosti nic neplatilo
 • zjistit možnosti vzdáleného připojení po kolegy z Moravy

Adéla Holmanová

 • prověřit 4 došlé žádosti nových členů o členství v SPM
 • (spolu s D.J) poslat úvodní e-mail psychologům v SPM

Danuše Jandourková

 • oslovit prof. Praška ohledně jarního termínu Purkyňky
 • (spolu s A.P) domluvit s Kateřinou Šestákovou, zda bude stále zajišťovat stránky společnosti a za jakých
  podmínek – i finančních

Michal Kryl

 • zjistit, zda je možné na stránky SPM vyvěsit seznam členů společnosti
 • zkusit prodat monografie studentům 🙂

Aneta Paurová

 • přinést medaile a ocenění, která dosud nebyla řádně předána
 • zkusit oslavit oficiálně K. Balcara a další a pozvat je na listopadové zasedání výboru k předání ocenění
 • prověřit 4 kandidáty na vstup do SPM
 • zůstává v pozici zajišťování inzerce na stránkách SMP
 • (spolu s D. J) domluvit s Kateřinou Šestákovou, zda bude stále zajišťovat stránky společnosti a za
  jakých podmínek, i finančních

Daniela Stackeová

 • zkusit vymyslet způsob, jak prodat část monografií studentům

pí. Menclová

 • bude-li tak hodná, moc bychom prosily, zda by poslala seznam psychologů (členů společnosti) A.
  Holmanové a D. Jandourkové

C) Jednotlivé body jednání

1) Předání agendy odcházejícího výboru výboru novému

2)Zvolení nového předsedy výboru – Pavel Cech

3) Vyúčtování konference
výnos: 80 1041,- Kč. vč. DHP
663 753,- Kč bez DPH
náklady: 539 119,- Kč bez DPH
(neplatil se pronájem místností, nejvíce za raut, coffee breaky, dále zvukař, odměny, materiály)
zisk: 124 634,- Kč. p

Peníze dostane ČLS, budou však k dispozici po závěrečném vyúčtování ke konci roku 2022
dosavadní zůstatek na účtu společnosti: 128 606, –
ke konci 2022 tedy: 153 240, – Kč

4) Vyúčtování monografie
vytištěno 600ks
zbývá prodat 210 ks – nyní u Jany Týkalové
elektronicky se prodalo 18ks
Cena publikace 180,- Kč pro členy, 250 Kč pro nečleny

5) Žádosti nových členů – 8 žádostí k ověření – A. P., A.H

6) Otázky ohledně přístupu k e-mailu společnosti, dotazů lidí – kdo se stará o e-mail? K dořešení

7) Jednání Purkyňovy společnosti, plán přednášek, program na jaro 2023

8) Předání medaile a diplomů – domluveno na listopadové zasedání výboru. Co Lída a Vláďa a Jana?

9) Jednání s VZP – Pavel Čech, Vláďa Chvála, další jednání ve čt 15. 9. 2022 návrhy kódů, zatím jako pilotní projekt, v různých úrovních k ́dů
a) pro lékaře s kurzem Základní psychosomatická péče
b) pro lékaře s atestací v psychosomatice
c) pro lékaře s atestací v psychosomatice a psychoterapeutickým výcvikem
Limity pro kódy, četnost/ den, měsíc

10) Lékařská psychoterapie a aktuální podmínky k atestaci

11) Večeře v Malém Buddhovi

D) Témata na příště

 • Volba místopředsedy, pokladníka, vědeckého sekretáře
 • Četnost setkání, zda celodenní setkání v lednu (10. 1. 2023 10 – 16hodin) ano či ne
 • Domluva, zda setkání mohou pokračovat na psychosomatické klinice a za jakých podmínek
 • Komunikace mezi členy, možnost vzdáleného připojení, model pracovních skupin
 • Schválení nových členů SPM
 • Kódy s VZP
 • Odborný program na Purkyňovu společnost

Zapsala: A. H.

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM