Zápis z jednání výboru SPM ze dne 14. 2. 2023

Přítomni (řazeno abecedně, v celém zápisu použita jména bez titulů):

  • Členové výboru: Barbora Branná, Pavel Čech, Adéla Holmanová, Danuše Jandourková, Michal Kryl, Aneta Paurová, Michaela Ročňová, Daniela Stackeová.
  • Hosté: Jana Týkalová

Omluveni: David Skorunka

A) Organizační agenda

1.  Setkání výboru v roce 2023 jsou plánovaná od 15 – 17 hodin v prostoru psychosomatické kliniky v datech: 14. 3., 11. 4., 9. 5., 13. 6., 12. 9., 10. 10., 14. 11., 12. 12.

2. Domluvena organizace mezinárodního somatického kongresu v Praze v roce 2026 (ve spolupráci s EAPM). Třeba kontaktovat předsedu společnosti M. Sharpeho a cíleně se doptat na otázky spojené s pořádáním mezinárodní konference.

3. Psychosomatická konference v Olomouci s tématem Stres a adaptace v kontextu psychosomatiky proběhne v termínu 24. – 25. 3. 2023 se záštitou i finanční podporou SPM .Zajišťuje M. Kryl.

– Ocenění: Na konferenci budou v pátek 24. 3. v čase 16,20 – 16,30 předány diplomy a čestná členství ve společnosti jako ocenění jednotlivců za přínos psychosomatice. Pro zvolené kandidáty zajištěna výroba diplomů.

– Propagační materiály: SPM by chtěla vytvořit propagační materiálu pro účely konference. Leták by obsahoval základní informace o společnosti a  jejím působení, sloužícímu k rozšiřování povědomí o společnosti a jejích cílech.

– V rámci konference bude SPM prodávat monografie Nástroje psychosomatické medicíny.

4. SPM ČLS JEP pořádá vědeckou schůzi s tématem Psychosomatika bolestí zad – dne 14. 4. 2023 14-17hod – zajišťuje D. Jandourková a D. Stackeová. Domluven program schůze, náplň, přednášející.

5.Centru komplexní péče Dobřichovice byla ke dni 1. 12. 2022 udělena akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu certifikovaného kurzu „Psychosomatický přístup ve fyzioterapii“.

6. Sjezd delegátů ČLS – za SPM se zúčastnil P. Čech, na výboru referoval o sjezdu i aktuálních změnách stanov, přijetí nových společností (např. Společnost pro mikrobiom).

7. Kurz Setkání s psychosomatickým pacientem pro NLZP pod IPVZ – na starosti si vzala D. Jandourková.

B) Jednání – jednotlivé body

1.  Odchod členů ze SPM, naopak schvalování přijetí nových členů společnosti

2 přihlášky schváleny, 1 neschválena.

2.  Podpora vzdělávacích akcí lékařů z platformy lékařské psychosomatiky 

SPM podpoří jednotlivé dopředu avizované vzdělávací akce lékařů, akce budou pod záštitou ČLS SPM, program a přednášející bude schvalovat výbor SPM.

3. Konference EAPM ve Wroclavi 15. – 17. 6. 2023

Konference s tématem Looking across the bridge – dialogues between professionals, spuštěna registrace, early bird registration do 31. 3. 2023.

V lednu a únoru bude probíhat fáze recenzí příspěvků – za ČR D. Skorunka a V. Chvála.

4. Monografie Psychosomatická medicína – zajišťuje D. Stackeová

Nastínění akt. postupu při vydávání monografie, zajištění příspěvků, editorů, vydavatelství

6. Aktualizace etického kodexu společnosti – kontaktován doc. Šimek

7. Vzdělávání v psychosomatice v rámci IPVZ – referuje A. Večeřová Procházková

Kurz Základní psychosomatická péče pod IPVZ – kurz akreditován do r. 2027, aktuálně struktura kurzu závazná.

V současném běhu kurzu se vzdělává 12 lidí, kurz má kapacitu 50 i více lidí.

Od září 2023 se otevře nový běh na 2 roky.

Kromě kurzu základní psychosomatická péče pořádá katedra psychosomatiky IPVZ 1x ročně kurz o PPP, 1x ročně kurz na téma psychoonkologie, 1x ročně psychosomatiku pro fyzioterapeuty.

8. Domluvena možnost oslovení sponzorů – definování podmínek na získání sponzorských darů.

Zapsala: A. H.

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM