Zápis z jednání výboru SPM ze dne 14. 5. 2024 13 -17 hod

Přítomni (řazeno abecedně, v celém zápisu použita jména bez titulů):

–  Členové výboru:  Adéla Holmanová, Danuše Jandourková, Aneta Paurová, Michaela Ročňová, David Skorunka. Barbora Branna (online)

1. Shromáždění členů – (Jandourková), pozvánka na shromáždění členů, program: zpráva o činnosti výboru, diskuse.  Moderátor diskuse – Mgr. Jan Knop.

2. Schválení přihlášených členů

3. Pozvání paní Menclové na konferenci. Pozvání MUDr. Svačiny.

4. Konference, akreditace konference (AKP, lékaři, sestry, ČAS, Unify ČR) moderování hlavních bloků:

5. Prodání zbytků monografií – za dobrovolný příspěvek na konferenci

6. Zpráva o činnosti

  • vytvářet rámec, ve kterém se může rozvíjet psychosomatika
  • podnícení spolupráce mezi různými zájmovými skupinami
  • rozvíjení vzdělání – předatestační vzdělání
  • oslovení psychologické komunity – rozvíjení péče o psychology v psychosomatice
  • monografie
  • EAPM konference v Praze – riskantní podnik, stáli by lidé o to, zda by konference byla

7. Audit dokumentů – stanovy SPM (Jandourková )

8. Snaha o kooptaci dalších členů – MUDr. Bartůšková, dochází na výbor, omlouvá se, nebude členem výboru

9. Další setkání 11.  6. 24 od 14,30 – 17 hodin, omluven Skorunka (na EAPM konferenci)

                                                                                                                          Zapsala A. Holmanová

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM