Zápis z jednání výboru SPM ze dne 9. 1. 2024 14,30-16,30 hod

Přítomni (řazeno abecedně, v celém zápisu použita jména bez titulů):

–  Členové výboru:  Barbora Branna (online),  Pavel Čech, Adéla Holmanová, Danuše Jandourková, Michal Kryl, Aneta Paurová, Michaela Ročňová, David Skorunka, Daniela Stackeová. Za organizační agendu Katarína Kubíková. Za kontrolní komisi Jaromír Kabát, Jana Týkalová (online).

A) Jednotlivé body jednání

1. Termíny celodenních setkání výboru v roce 2024 – 14.5. 2024, 12.11. 2024 od 10-17hodin.

2. Volby do etické komise – změny ohledně počtu členů na valném shromáždění na konferenci v Liberci, následně volby do etické komise, pozvání kandidátů na celodenní výbor 14. 5. 2024, panelová diskuse ve velkém sále. Dopis pro oslovené kandidáty (Holmanová). Hlasování formou hlasovacích lístků.

Čech a Kubíková prověří podmínky pro změny stanov.  

3. Kvalifikační kritéria pro pracoviště SPM – odloženo

4. Psychologové – oslovení členů společnosti, mapování potřeb a pracovišť, somatické vzdělávání psychologů.

5. Fyzioterapie – nový certifikovaný kurz Psychosomatický přístup ve fyzioterapii

6. Diskuse členů výboru nad dosavadním fungováním výboru:

– vyjádření nespokojenosti členů výboru se způsobem komunikace a předávání informací mezi členy výboru, potřeba větší otevřenosti a vzájemné důvěry

– apel na delegování práce na členy výboru

– apel na transparentnost některých rozhodnutí

– vyjasňování rolí a kompetencí ve výboru

na závěr každý člen výboru vyjádřil své potřeby pro dobré fungování ve výboru

Zapsala: AH, DJ

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM