Zápis z jednání výboru SPM ze dne 9. 4. 2024 14,30 -17 hod

Přítomni (řazeno abecedně, v celém zápisu použita jména bez titulů):

–  Členové výboru:  Adéla Holmanová, Danuše Jandourková, Aneta Paurová, Michaela Ročňová, David Skorunka.

– Omluvena: Barbora Branna

1.  Finalizace vyjádření výboru  k žádosti o přijetí nové společnosti Klinická psychosomatika

2. Rozhodnutí o svolání Shromáždění členů SPM – svoláme v rámci konference v Liberci 2024, členové budou informováni, tématem aktuální dění v SPM

3. Finalizace programu konference v Liberci: 20. – 22. 6. 2024. Téma Kam kráčíš, česká psychosomatiko?

4. Běžná agenda, schválení inzerce, schválení členství, odpovídání na podněty a dopisy členů

5. Další setkání 14. 5. 24 od 13 – 17 hodin

                                                                                                                          Zapsala A. Holmanová

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM