Zápis z jednání výboru SPM ze dne 9. 5. 2023

Přítomni (řazeno abecedně, v celém zápisu použita jména bez titulů):

Členové výboru:  Barbora Branná, Pavel Čech, Adéla Holmanová, Danuše Jandourková, Michal Kryl, Aneta Paurová, Daniela Stackeová

Za revizní komisi: Jana Týkalová

Sekretářka SPM: Katarína Kubíková

Omluveni:

–  Michaela Ročňová, David Skorunka

A) Organizační agenda

1. Katarína Kubíková odešle e-mail členům přijatým do SPM schváleným na aktuálním setkání – všechny žádosti předkládané ke schválení byly schváleny.

2. Termíny dalších setkání výboru SPM– vždy druhé úterý v měsíci 15 – 17 hodin v budově psychosomatické kliniky v Praze. Příští setkání 13. 6. mimořádně 13 – 17 hodin.

3. V 4/23 proběhla vědecká schůze SPM – vyhodnocení schůze, domluva další schůze v 10/23 – termín a téma schůze – termín zajišťuje Jandourková, téma z oblasti etiky (bude upřesněno).

B) Jednání – jednotlivé body

1. Schválena žádost MUDr. Aleny Večeřové o záštitu organizace kurzu o Burn-outu pro slovenské lázeňské lékaře. /Čech /

2. Plánování liberecké konference SPM v 6/24

– Termín konference bude v polovině června 2024, bude upřesněno v 9/23 dle možností TU Liberec

– Místo: TU Liberec

– Pořadatel: SPM ČLS JEP ve spolupráci s katedrou filosofie FL TUL

– Organizační výbor – předseda Kryl, dále Čech, Kubíková, Jandourková, Paurová, externí poradci Chvála, Menclová

– Programový výbor – předsedkyně Stackeová, dále Branná, Skorunka, Holmanová

– Marketing a správa webu

– Organizace na místě konference – Kubíková, Paurová, Menclová, studenti

Termíny:

– 6/23 – oslovení klíčových řečníků, název a směřování konference ( programový výbor)

– 9/23 – definitivní potrvzení termínu, prohlídka prostor (organizační výbor)

– 10/23 – vytvoření webu konference, finalizace marketingového plánu

– 12/23 – deadline pro přihlášení příspěvků s abstrakty

– 3/24 – kompletní program (programový výbor)

K dalšímu projednání na červnovém setkání výboru:

–  založení s.r.o – na pořádání konferencí, odborných akcí, apod. 

– cena pro účastníky konference

3. Vypracování ceníku inzerce pro stránky SPM (Kubíková)

4. Obnovení funkce etické komise – doc. Šimek

Vypracování úprav etického kodexu, domluva dalšího postupu etické komise nebo pracovní skupiny

C) Plánované akce

1. Wroclaw 15. – 17. 6. 2023 – konference EAPM na téma: „Looking across the bridge – dialogues between professional“ – za SPM se účastní Holmanová

Zapsala: A. H.

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM