Zkušební otázky k atestaci

Zkušební otázky

 1. Psychosomatická medicína, historický přehled
 2. Psychoterapeutický přístup v medicíně
 3. Manifestace životních dilemat, zátěžových situací a interpersonálních procesů v tělesných, duševních a sociálně-komunikačních symptomech
 4. Bio-psycho-sociální přístup ke zdraví a nemoci
 5. Bio-psycho-sociální anamnéza (časová osa)
 6. Balint a balintovská skupina
 7. Syndrom tělesného dyskomfortu. Symptomy oběhového, dýchacího, trávicího systému.
 8. Funkční sexuální poruchy a vedení rozhovoru o sexuálním chování
 9. Poruchy příjmu potravy
 10. Psychosomatika v dermatologii
 11. Psychotrauma, akutní a chronický posttraumatický syndrom
 12. Chronicky nemocný pacient s nevyléčitelnou chorobou a jeho doprovázení
 13. Pohybový aparát v bio-psycho-sociálním pohledu.
 14. Psychosociální kontexty některých gynekologických onemocnění
 15. Sterilita, psychosomatické aspekty těhotenství a porodu
 16. Onemocnění v oblasti ušní, nosní a krční
 17. Psychosomatická problematika v ordinaci praktického lékaře
 18. Neurologické symptomy v psychosomatickém pojetí
 19. Psychosomatická problematika v pediatrii
 20. Úzkostné a nutkavé poruchy, deprese, sebevražednost, psychofarmakoterapie v psychosomatice
 21. Návykové nemoci a psychosomatická problematika
 22. Psychosomatický přístup v ambulantní psychiatrické praxi// Mezioborová spolupráce?
 23. Spolupráce s rodinou a možnosti využití rodinné terapie v psychosomatice
 24. Možnosti psychoterapie, indikace k psychoterapii, psychoterapeutický a motivační rozhovor
 25. Přehled psychoterapeutických metod
 26. Cyklus rodiny, dětství, dospívání a rodina
 27. Umírající pacient a smrt. Rozhovor s umírajícím, doprovázení ke smrti.
 28. Psychosomatika lékaře a burnout syndrom. Prevence.
 29. Etika v psychosomatické medicíně
 30. Alternativní a komplementární medicína v ČR
KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM