Zkušební otázky k atestaci

 1. Psychosomatická medicína a historický přehled.

 2. Psychoterapeutický přístup v medicíně.

 3. Manifestace životních dilemat, zátěžových situací a interpersonálních procesů v tělesných,  
duševních a sociálně-komunikačních symptomech.                

 4. Co to znamená, když se řekne bio-psycho-sociální.

 5. Práce s časovou osou.

 6. Balintovská skupina.

 7. Jak diagnostikovat psychosomatického pacienta.

 8. Psychosomatické aspekty.

 9. Somatoformní poruchy, nemocí – oběhový systém, dýchací, trávicí.

10. Funkční sexuální poruchy, vedení rozhovoru o sexu.

11. Poruchy příjmu potravy.

12. Pokožka jako hraniční orgán a vztahové pole.

13. Psychotrauma, akutní a chronický posttraumat. syndrom.

14. Chronicky nemocný pacient s malignitou a nevyléčitelně nemocný, zpracovávání a  
vypořádávání se s onkol. onemocněním.              

15. Zpracování a vypořádávání se s chron. nezhoubným onemocněním.

16. Pohybový aparát v bio-psycho-sociálním pohledu. Psychosomatika poruch pohybového
aparátu.

17. Psychosociální kontexty některých gynekologických onemocnění, poruchy krvácení a
cyklu, dysmenorea, klimakterický syndrom, chronický recidivující bolesti v podbřišku,
pruritus vulvae a fluor, urogynekologické poruchy.

18. Sterilita, psychosomatika poruch těhotenství a porodu.

19. Onemocnění v oblasti ušní, nosní, krční: psychosociální souvislosti tinitu, poruch hlasu,
poruch sluchu, poruch řeči, zánětů HCD a zánětů středouší či dyskomfortu v krční oblasti.

20. Psychosomatika v ordinaci praktického lékaře.

21. Neurologická onemocnění z pohledu psychosomatického.

22. Psychosomatika v pediatrii.

23. Úzkostné a nutkavé poruchy. Deprese a sebevražednost, kombinace farmakoterapie a
    psychoterapie, sebevražednost, protisuicidální kontrakt.

24. Závislostní onemocnění (návykové nemoci)

25. Psychosomatický přístup v ambulantní a psychiatrické praxi.

26. Současná rodinná/systematická terapie.

27. Práce s rodinou v rámci psychosomatické péče.

28. Možnosti psychoterapie, indikace k psychoterapii, psychoterapeutický rozhovor,
  motivační rozhovor, kombinace somatických a psychoterapeutických metod.

29. Přehled psychoterapeutických metod, indikace.

30. Cyklus rodiny, dětství, dospívání a rodina, krize v rodině jako příležitost.

31. Umírající pacient a smrt. Rozhovor s umírajícím, poslední úkoly a práce ke smrti.
Péče o umírající v praktické rodinné péči, kontakt s umírajícími.

32. Psychosomatika lékaře a burnout syndrom. Pracovní zatížení lékaře a zdraví lékaře.
Vypořádávání se se zatížením v lékařské profesi.

33. Etika v psychosomatice

34. Alternativní a komplementární medicína v ČR.

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Telefon: +420 485 151 398
Korespondence: paní Menclová
SPM, Jáchymovská 385, Liberec 10, 600 10

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM