Načítám Akce

Autogenní trénink II

Vyšší stupeň autogenního tréninku je zaměřený na imaginačně – meditační cvičení, která mají ozdravný a sebepoznávací potenciál ve smyslu rozšiřování a prohlubování vědomí.
V prohloubeném uvolnění navozeném autogenním tréninkem se účastníci učí otevírat spontánním meditacím, které mají často formu obrazových imaginací, a tak získávají přímý hlubší kontakt se svým vnitřním světem. Absolvent se orientuje v základech využití autogenního tréninku na rozvoj svojí meditační a imaginační schopnosti. Rozvíjí sebereflexi, introspekci, prohlubuje sebepoznávání a mentální kapacitu potřebnou pro práci v pomáhajících profesích. Metoda je využitelná u klientů s psychosomatickými poruchami a rovněž u zdravých osob jako prevence a pro rozvíjení jejich lidského potenciálu. Předpokladem je předcházející účast na kurzu základního stupně autogenního tréninku.

PROGRAM SEMINÁŘE

Pátek 25. června 2021 (17:00 – 20:15)

Seznámení s teoretickými východisky a definicí vyššího stupně autogenního tréninku, s metodickými postupy a empirickými nálezy.

Sobota 26. června 2021 (9:00 – 16:45)

Shrnutí hlavních teoretických aspektů, metodických postupů a empirických nálezů, na které naváže praktické cvičení spojené s následným sdílením zážitků a zkušeností ve skupině. Cvičení se zaměří na volné i na tematické imaginace. V průběhu semináře bude prostor pro diskuzi účastníků a řešení problémů při provádění metody.

Lektor: prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D.

Leták ke stažení: oushi letak Autogenni trenink II A5 _2021

Přihlášení: http://www.czv.upol.cz

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Telefon: +420 485 151 398
Korespondence: paní Menclová
SPM, Jáchymovská 385, Liberec 10, 600 10

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM