Načítám Akce

Empatická laboratoř

Cílem semináře je rozvoj empatie, tedy schopnosti vcítit se do pocitů druhé osoby, což se považuje za součást emoční inteligence. Empatie se rozvíjí cíleně nácvikem aktivního naslouchání, které se zakládá na přesném vnímání verbálního i neverbálního projevu v komunikaci. Schopnost vžít se do pocitů a situace druhého člověka znamená být taky v dobrém kontaktu s vlastními pocity a myšlenkami (kdo rozumí sám sobě lépe rozumí i druhým). Empatie v rámci aktivního naslouchání proto patří k základním předpokladům komunikace s klientem/pacientem. Metodika tréningu aktivního naslouchání a empatického doprovázení tak umožňuje rozvíjet a kultivovat tyto dovednosti. Seminář je tedy přímo zaměřen na osvojení si schopnosti vést empatický rozhovor s klientem a zlepšit tak své komunikační dovednosti i celkové výsledky práce. Účastníci budou nejdříve seznámeni s definicí a podstatou empatického rozhovoru a s teorií empatie. Hlavní část semináře pak bude tvořit výklad metodiky a získání praktické zkušenosti s nácvikem empatické komunikace, což bude probíhat formou nácviků empatie metodikou takzvaných Empatických laboratoří. Na závěr bude pozornost věnována řešení případných problémů a nejasností a proběhne reflexe k semináři. Ve všech částech semináře bude podporována diskuze účastníků.

Lektor: prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D.

PROGRAM SEMINÁŘE

Pátek 18. června 2021 (17:00 – 20:15)

Seznámení s problematikou komunikace a teorií empatie. Praktický nácvik – označený jako Empatická laboratoř A-1. Ta se skládá z nácviku aktivního empatického naslouchání se zřetelem na přesný opis sdělení (reverbalizaci) a také nácviku rolí ve trojicích: klient, poradce, pozorovatel.

Sobota 19. června 2021 (9:00 – 16:45)

Nácvik v empatické laboratoři B-1 a B-2, které zahrnují aktivní empatické naslouchání, opis/reverbalizaci emočních obsahů a také nácvik rolí ve trojicích: klient, poradce, pozorovatel. Nácvik pod názvem Empatická laboratoř B-2 a B-3, teda aktivního empatického naslouchání, reverbalizaci emočních obsahů a také nácviku rolí v trojicích: klient, poradce, pozorovatel. Další část semináře bude věnována otázce vztahových potřeb v dětství, v partnerském vztahu a ve společnosti. Následně nácvik Empatické laboratoře C-1, C-2 a C-3, které se soustředí na aktivní empatické naslouchání se zřetelem na ještě nevyslovené a nepojmenované emoce.

Pozvánka ke stažení: oushi letak Empaticka_laborator 01 A5 (2021)

Přihlášení: www.czv.upol.cz

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Telefon: +420 485 151 398
Korespondence: paní Menclová
SPM, Jáchymovská 385, Liberec 10, 600 10

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM