Mgr. Aneta Paurová

Mgr. Aneta Paurová

Profese, za kterou kandiduje: fyzioterapeut

Členem současného výboru: ano

Krátké CV:

Odborné vzdělání: ukončené magisterské studium fyzioterapie na FTVS UK v Praze (2015) + odborné kurzy pro fyzioterapeuty (např. Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské ženské sterility metodou L. Mojžíšové, Viscerální manipulace dle Barrala, Fyzioterapie funkce dle C. Lewitové, Myofasciální integrace dle Idy Rolf, Jógová terapie) Vzdělání v PS: Základní psychosomatická péče (IPVZ 2017-18), Supervize, účast na Psychosomatických konferencích (Liberec, CKP Dobřichovice) Činnost v PS: spolupřednášení o psychosomatickém přístupu ve fyzioterapii pro studenty ASFČR (2017) a pro Kliniku rehabilitačního lékařství VFN (2019) výuka studentů fyzioterapie FTVS UK (od 2016 CKP Roseta) členem výboru SPM ČLS JEP (od 2018)

Motivace ke kandidatuře:

Fyzioterapie patří do komplexní péče o psychosomatického pacienta. Ráda bych z pozice člena výboru SPM pomohla s ukotvením akreditovaného vzdělávání fyzioterapeutů v oboru psychosomatické medicíny a šířila povědomí o možnostech fyzioterapie.

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM