Mgr. Danuše Jandourková

Mgr. Danuše Jandourková

Profese, za kterou kandiduje: psycholog

Členem současného výboru: ano

Krátké CV:

Je vedoucí psycholožkou CKP. V Centru komplexní péče Dobřichovice a Centru komplexní péče Roseta poskytuje rodinnou, párovou a individuální psychoterapii a psychologické poradenství. Je součástí týmu, který provádí psychosomatická vyšetření a zodpovídá dotazy k psychosomatickému vyšetření. Pracovala jako porodní asistentka a poté vystudovala jednooborovou psychologii na katedře psychologie FF UK v Praze. V roce 2005 složila specializační zkoušku z klinické psychologie a získala tak osvědčení k samostatnému výkonu zdravotnického povolání v oboru klinická psychologie, později získala funkční specializaci v systematické psychoterapii. Dále pracovala jako klinický psycholog ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze na klinice psychiatrické a také gynekologicko-porodnické, kde se zaměřovala na práci s onkologickými pacientkami, ženami s problémy s otěhotněním, ženami potrácejícími či těmi, kterým se narodilo dítě předčasně. Působila jako terapeut v programu Vícerodinné terapie pro léčbu poruch příjmu potravy. Absolvovala pětiletý výcvik v hlubinně-dynamicky orientované skupinové psychoterapii, výcvik v Rodinné terapii psychosomatických poruch, kurs Práce s tělem v psychoterapii, kurs Práce s časovou osou, kurs Vícerodinné terapie. Je členkou Asociace klinických psychologů, České psychoterapeutické společnosti, České lékařské společnosti a členkou Evropské asociace pro psychoterapii.

Motivace ke kandidatuře:

Již od počátku se zajímám o práci Společnosti pro psychosomatiku, doposud jsem působila v revizní komisi. Již má původní práce porodní asistentky mne vedla k potřebě nahlížet na člověka v péči zdravotníků v celé bio-psycho-sociální šíři. Těší mne pocit, že mohu být platným (i když malým) článkem v prosazování psychosomatického smýšlení a práce v našem zdravotnictví.

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM