MUDr. David Skorunka, Ph.D.

MUDr. David Skorunka, Ph.D.

Profese, za kterou kandiduje: psychiatr

Členem současného výboru: ano

Krátké CV:

Psychiatr a psychoterapeut/rodinný terapeut. Odborný asistent na Ústavu sociálního lékařství, Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze. Klinickou praxi provozuje v psychiatrické ambulanci v Rychnově nad Kněžnou, kde spolupracuje s psychologickou ambulancí a občanským sdružením Péče o duševní zdraví. Během let 2006–2018 zde také působil jako externí konzultant – psychiatr pro oblastní nemocnici. Dále v letech 2015-2016 spolupracoval s dětským krizovým centrem NOMIA v Hradci Králové jako konzultant psychiatr/psychoterapeut.

Motivace ke kandidatuře:

Důraz na prosazování vyváženého bio-psycho-sociálního směřování odborné společnosti SPM ČLS J.E.P. s respektem k různým možnostem klinické praxe a s podporou interdisciplinární spolupráce.

Orientace v zahraničním dění v psychosomatické medicíně, podpora rozvoje mezinárodních kontaktů, ideálně ve spolupráci s dalšími členy výboru SPM ČLS J.E.P.

Pokračující podpora rozvoje psychosomatické medicíny v pregraduálním a postgraduálním vzdělávání lékařů, s důrazem na integraci psychoterapie a rodinné terapie do medicíny.

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM