Pečujeme o rozvoj psychosomatické medicíny v České republice

Přehled novinek a aktuálních událostí v oboru

22. Březen 2023    |   12:30
Zápis z jednání výboru SPM ze dne 14. 3. 2023
22. 3. 2023 Přítomni (řazeno abecedně, v celém zápisu použita jména bez titulů): – Členové výboru: Pavel Čech, Adéla Holmanová, Michal ...
23. Únor 2023    |   10:39
Zápis z jednání výboru SPM ze dne 14. 2. 2023
23. 2. 2023 Přítomni (řazeno abecedně, v celém zápisu použita jména bez titulů): Členové výboru: Barbora Branná, Pavel Čech, Adéla Holmanová, ...
24. Leden 2023    |   17:49
Zápis z jednání výboru SPM ze dne 17. 1. 2023 – celodenní setkání 10-17hod
24. 1. 2023 Přítomni (řazeno abecedně, v celém zápisu použita jména bez titulů): Členové výboru: Barbora Branná, Pavel Čech, Adéla Holmanová, ...

Společnost psychosomatické medicíny v číslech a mapách

Bio-psycho-sociální pojetí psychosomatické medicíny

Ať se jedná o jakékoliv onemocnění, lékař nahlíží na pacienta v průběhu léčby jako na individualitu, v kontextu bio-psycho-sociálního modelu. Respektuje pacientův psychický stav, jeho názory a postoje, vnímá jej v rámci jeho sociálních vztahů, staví na dialogu v průběhu terapie a naslouchá potřebám pacienta. V rámci biomedicínské terapie podporuje pacientův aktivní přístup .

Průběh „stonání“ je významně ovlivněn psychickými stavy pacienta a sociálními aspekty, ať je příčina onemocnění jakákoliv. Empatický rozhovor podporující důvěru pacienta k lékaři je pro další průběh léčby velmi důležitý, kromě získání cenných informací v rámci anamnézy redukuje stres spojený s onemocněním.

Přehled pořádaných akcí

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací
Telefon: +420 601 594 293
Korespondence: Mgr. Katarína Kubíková
SPM, Křižíkova 512/68, Praha 8, 186 00

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM