14. Listopad 2019    |   20:14
MUDr. Vladislav Chvála

Vladislav Chvála, nar. 1952, působí ve zdravotnictví od r. 1978, nejprve jako ženský lékař a porodník, později sexuolog …

14. Listopad 2019    |   20:13
Mgr. et Mgr. Jana Týkalová

Vystudovala fyzioterapii (magisterské studium na FTVS UK Praha, jednooborovou psychologii (magisterské studium na FF UK Praha) a specializační …

14. Listopad 2019    |   19:59
Dr. Ludmila Chválová Trapková

(*1949) Vystudovala Fakultu tělesné výchovy a sportu (obor tělesná výchova – matematika) a později též Filozofickou fakultu UK (jednooborovou …