3.konference o autogenním tréninku Praha


Detaily události

  • Datum:

mapa není k dispozici

Datum / čas
Date(s) - 19/10/2018
9:00 - 15:00

kategorie


3. konference nejen o autogenním tréninku, tentokráte s podtitulem Mezi břehy dne 19.10. v Akademickém klubu 1.LF na Karlově nám. 40 v Praze od 9-15 hod.

Cílem konference je ukázat širokou možnost využití relaxačních metod, zejména autogenního tréninku, nejen při zvládání stresu a psychoterapii, ale i ve fyzioterapii, arteterapii. hipoterapii nebo třeba v duchovním růstu.Z klientů se nezaměříme jen na dospělé a jejich rozvoj, ale i na léčbu, na děti a specifické diagnózy jako je mentální retardace a autismus.

Více na:

http://www.autogennitrenink.cz/konference/konference-2018/

Program:

www.autogennitrenink.cz/wp-content/uploads/Program_2018_tisk1.pdf

Hlavní přednáška:

Vliv mysli na úzdravu pohledem psychoonkologie a psychoimunologie

Ing. Martin Pospíchal
Česká onkologická společnost, Univerzita Karlova, Ústav aplikované psychologie ČR
Klíčová slova: psychoimunologie, psychoonkologie, stres, imunita, psychika

V rámci přednášky se zaměříme možný vliv psychiky na hluboké biologické procesy našeho těla. Věnovat se budeme především oblasti onkologických onemocnění. Z výzkumů posledních dvou desetiletí je čím dál zřetelnější souvislosti mezi prožíváním dlouhodobých trápení a starostí a ovlivněním progrese onkologického onemocnění. V rámci přednášky si ukážeme, jak může souviset tento proces s naším psychickým nastavením. Ukážeme si, jaké stavy mohou pomoci našemu tělu při uzdravování a teoreticky být jedním z faktorů, který brzdí šíření rakovinových buněk v našem těle.
Více na: https://www.linkos.cz/lide/phdr-ing-pospichal-martin/

Přihlášení:

http://www.autogennitrenink.cz/kurzy/

This entry was posted in nabídka akce. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.