Kazuistky v psychosomatice


Detaily události


Datum / čas
Date(s) - 05/10/2018
13:45 - 17:00

Místo konání
Lékařský dům I.P.Pavlova, Praha

kategorie


 

Vědecká schůze odborné Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP

Schůze navazuje na odbornou akci České psychoterapeutické společnosti, která začíná v 10:00

TERMÍN: 5. 10 2018, 13:45 – 17:00
ADRESA: Lékařský dům, Sokolská 490/31, Praha 2, 120 00

CENA: zdarma, je třeba rezervace místa (níže)
ODBORNÝ GARANT: MUDr. Vladislav Chvála (Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch)

ONLINE PŘIHLÁŠENÍ: https://goo.gl/forms/Mq3sHMvEiQp7fbjU2

PROGRAM

(navazuje na vědeckou schůzi České psychoterapeutické společnosti)
|14:05 – 14:20 prezentace psychosomatického pracoviště (MUDr. Michal Kryl)
|14:20 – 15:05 MUDr. Jaromír Kabát (30‘ + 15‘ diskuze)
|15:05 – 15:15 přestávka
|15:15 – 16:00 MUDr. Michaela Ročňová (30‘ + 15‘ diskuze)
|16:00 – 16:10 přestávka
|16:10 – 16:55 MUDr. Barbora Branna (30‘ + 15‘ diskuze)
|16:55 – 17:00 Závěrečné slovo

This entry was posted in nabídka akce. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.