Komunikace v ordinaci PLDD (České Budějovice)


Detaily události

  • Datum:

Datum / čas
Date(s) - 09/10/2018
16:00 - 20:00

Místo konání
České Budějovice Clarion

kategorie


Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost si vás dovoluje pozvat na cyklus seminářů

KOMUNIKACE V ORDINACI  PLDD

ČESKÉ BUDĚJOVICE CLARION CONGRES HOTEL

V rámci přednášek jako třetí v pořadí zazní přednáška PSYCHOSOMATICKÁ ONEMOCNĚNÍ V ORDINACI PLDD ( MUDr. Barbora Branna, MUDr. Michaela Ročňová)

Informace k registracím najdete na www.detskylekar.cz  a www.vialain.com

Organizace seminářů ViaLain Events, s.r.o. www.vialain.com

This entry was posted in nabídka akce. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.