Kurz Komplexní přístup ve fyzioterapii a rehabilitaci


Detaily události

  • Datum:

Datum / čas
Date(s) - 11/04/2018 - 13/04/2018
Celý den

Místo konání
Bohnice, PL

kategorie žádné kategorie


Určeno pro zájemce o nástavbovou atestaci v oboru psychosomatická medicína, klinické lékaře a zájemce z nelékařských oborů- fyzioterapeuty, psychology, zdravotní sestry a další.

Program: komplexní psychosomatický přístup v diagnostice a léčbě poruch pohybového systému, pohybový systém v bio-psycho-sociálním pohledu, poruchy v oblasti pohybového systému a jejich psychosomatická léčba.

Místo konání: Praha 8, Ústavní 91, Psychiatrická nemocnice, katedra psychiatrie

Vedoucí kurzu: Mgr.et Mgr. Jana Týkalová

Kurz organizuje paní Andrea Malá na IPVZ Praha (mala@ipvz.cz)

 

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.