Kurz Základní psychosomatické péče 6 (IPVZ 222681102)


Detaily události

  • Datum:

Datum / čas
Date(s) - 26/04/2018 - 27/04/2018
Celý den

Místo konání
Praha, Hotel ILF, Budějovická

kategorie žádné kategorie


Životní cyklus, psychosomatické symptomy a léčba

Určeno pro všeobecné lékaře, pediatry, gynekology, rehabilitační lékaře, další specialisty somatických oborů, pro psychiatry a klinické psychology, fyzioterapeuty.

Program: Psychoterapeutická zkušenost a základní psychosomatická péče, indikace k psychoterapii, vedení rozhovoru, přehled psychoterapeutických směrů a jejich indikace. Cyklus rodiny, krize v rodině jako příležitost. Starší pacient. Umírající pacient, téma smrti.

Vedoucí kurzu: MUDr. Večeřová Procházková Alena

Místo konání: Hotel ILF, Praha

Organizaci kurzu má na starost asistentka IPVZ paní Andrea Malá (mala@ipvz.cz)

This entry was posted in . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.