Psychosomatika na univerzitě v Olomouci


Detaily události

  • Datum:

mapa není k dispozici

Datum / čas
Date(s) - 10/09/2018 - 01/10/2018
0:00

kategorie


Olomoucká teologická fakulta opět nabízí cyklus seminářů z psychosomatiky

Podrobné informace zde

Olomouc (20. srpna 2018) – Hlubší porozumění psychosomatickým onemocněním nabízí ojedinělý vzdělávací cyklus, který pro lékaře, klinické psychology, sociální pracovníky, kněží a další pomáhající profese připravili odborníci Institutu sociálního zdraví Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého (OUSHI). Přihlášky do prvního ročníku mohou zájemci posílat do 10. září. Pro loňské absolventy se otevírá i pokračovací cyklus, do nějž se lze přihlásit do 1. října.

Cyklus nazvaný Psychosomatika – Biopsychosociální přístup k poruchám zdraví je zaměřený na hlubší orientaci v oblasti psychosomatiky a nabízí praktické metody a nástroje pro práci s psychosomatickými pacienty a klienty. Teologická fakulta jej nabízí v rámci svého programu celoživotního vzdělávání. „Je určen odborníkům z různých oborů tak, aby se mohli navzájem obohatit, a vytvořil se tak prostor pro vzájemnou mezioborovou diskusi či spolupráci. Svým pojetím a zaměřením na širokou cílovou skupinu se řadí k ojedinělým projektům zájmového vzdělávání,“ uvedla koordinátorka vzdělávacího cyklu Ivana Svobodová z OUSHI.

První ročník celoročního vzdělávání s názvem Psychosomatika I zahrne pět víkendových setkání s celkovým počtem 60 vyučovacích hodin, v nichž renomovaní odborníci seznámí účastníky s příčinami vzniku a výskytem psychosomatických nemocí, s jejich diagnostikou i rizikovými a ochrannými faktory. Účastníci získají zároveň přehled o nejčastějších psychosomatických poruchách a jejich projevech a seznámí se s možnostmi jejich léčby. Součástí programu bude také nácvik základního stupně autogenního tréninku.

Celoroční výuku a výcvik v oblasti psychosomatiky otevřela fakulta poprvé v minulém akademickém roce. Pro absolventy loňského ročníku nyní připravila cyklus Psychosomatika II, který nabídne další prohloubení znalostí a dovedností a zaměří se především na praktické techniky relaxace a uvolnění. Pracovníci v pomáhajících profesích se také seznámí s příčinami a riziky syndromu vyhoření, osvojí si základy techniky hypnózy nebo empatické komunikace a seznámí se s psychotraumatologickým pohledem na vznik a léčbu psychických obtíží. Rozvrh a organizace studia jsou koncipovány podobně jako první ročník.

„Vedení seminářů, přednášek a workshopů se ujmou čeští a slovenští psychologové, psychoterapeuti, psychiatři a vysokoškolští pedagogové. Jsou mezi nimi například uznávaný zastánce biopsychosociální a spirituální koncepce Radkin Honzák, významný školitel psychoterapeutických metod Jozef Hašto z trenčínské psychiatrické ambulance Promentesana, klinická psycholožka Hana Vojtová, která se zaměřuje na psychotraumatologii, primář psychoterapeutického a psychosomatického oddělení šternberské Psychiatrické léčebny Michal Kryl nebo psychoterapeutka Natália Kaščáková z pořádajícího OUSHI,“ popsala Ivana Svobodová.

Zájemci o studium se mohou přihlašovat online prostřednictvím portálu Celoživotního vzdělávání UP (https://czv.upol.cz/). Podrobný program obou ročníků vzdělávacího cyklu a další informace o podmínkách pro přijetí najdete na webových stránkách OUSHI (https://oushi.upol.cz/psychosomatika/).

Kontakt pro média:
Mgr. Ivana Svobodová | projektová manažerka a koordinátorka cyklu Psychosomatika Institut sociálního zdraví CMTF UP
E: ivana.svobodova@oushi.upol.cz | M: 775 230 972

This entry was posted in nabídka akce. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.