Sebezkušenostní skupina


Detaily události

  • Datum:

Datum / čas
Date(s) - 31/05/2018
Celý den

Místo konání
Psychosomatické centrum Praha

kategorie žádné kategorie


SEBEZKUŠENOSTNÍ SKUPINA PRO LÉKAŘE, ZDRAVOTNÍKY A JINÉ POMÁHAJÍCÍ PROFESE se zaměřením na zkoumání psychosomatických souvislostí.

MUDr. Ivana Jirmanová a MUDr. Daniela Šroubková

Sebezkušenostní skupina

Začátek kurzu byl odložen. Do zahájení chybí ještě 3 účastníci. Kurz bude v sobotu, termín upřesníme.

Přihlásit se můžete na http://pscpraha.cz/index.php/vzdelavani/ nebo e-mailem: ordinace@pscpraha.cz Tel. 735758837

24.000 Kč za celý blok 80 hodin

VÍCE INFORMACÍ…

Sebezkušenostní skupina pro lékaře, zdravotníky a jiné pomáhající profese se zaměřením na zkoumání psychosomatických souvislostí.

Základ tvoří skupinová psychoterapie dynamicky orientovaná, která bude doplněna bloky zprostředkujícími zážitek neverbální práce – arteterapie, práce s tělem či pohybové terapie s externími lektory.

Setkání probíhají 1x měsíčně v Psychosomatickém centru Praha – Jinonice vždy v pátek nebo v sobotu. Skupina se otevírá v minimálním počtu 10 účastníků, začátek plánujeme na únor nebo po naplnění skupiny.

Přijetí do skupiny předchází 30 minutový přijímací pohovor.

Sebezkušenost v rozsahu 80 hodin patří do vzdělávání v nástavbovém oboru psychosomatika. Účastníci dostanou potvrzení o absolvování této části vzdělání.

Psychosomatické centrum Praha s.r.o.

Na Hutmance 441/16

158 00 Praha 5 – Jinonice

+420 735 758 837

ordinace@pscpraha.cz

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.