Sebezkušenostní skupina- Brno


Detaily události

 • Datum:

Datum / čas
Date(s) - 31/10/2018
0:00

Místo konání
Vranov u Brna

kategorie žádné kategorie


NABÍDKA – SEBEZKUŠENOSTNÍ SKUPINA

 • Cíl: osobnostní růst účastníků, schopnost odstupu a zkvalitnění sebereflexe, vlastní prožitek psychoterapeutického působení
 • Určeno pro: 8-14 účastníků vzdělávacího programu nástavbového oboru psychosomatika
 • Skupinu vedou po celou dobu dva lektoři:
 • PhDr. Martina Kosová /CV v příloze/
 • PhDr. Vlastimil Sojka /CV v příloze/
 • Pozn: V rámci komplexního vzdělávání v logoterapii a existenciální analýze spolu lektoři vedou skupiny se sebezkušenostním zaměřením od roku 1998.
 • Místo konání: Duchovní centrum Vranov u Brna, možnost ubytování a stravování přímo v objektu, před objektem je bezplatné parkoviště
 • Časová dotace: 80 výukových hodin, jedna výuková hodina trvá 45 minut.
 • Rozvrh hodin: 2x třídenní blok /čtvrtek-sobota/,  2x dvoudenní blok /čtvrtek-pátek/.
 • Zahájení: podzim 2018, ukončení červen 2019
 • Cena: definitivně bude stanovena podle počtu přihlášených, při 12 účastnících činí 140 Kč za jednu výukovou hodinu
 • Organizační zajištění: IPIPAPP
 • Přihlášení: emailem do 15.6. 2018 nebo do naplnění kapacity
 • Rádi zodpovíme Vaše dotazy.
 • Kontakt: sojka(zav)hbnet.cz, kosova(zav)post.cz

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.