Dospělý a dětský pacient v psychosomatice


Detaily události

 • Datum:

Datum / čas
Date(s) - 01/02/2018 - 03/02/2018
Celý den

Místo konání
TUL Pavilon G

kategorie


17. konference psychosomatické medicíny s mezinárodní účastí v Liberci

 • Hlavní téma a název: Dospělý a dětský pacient v psychosomatice
 • Termín: 1.-3.2. 2018, od čtvrtka 9:00 do soboty 15:00
 • Místo: Liberec, TUL pavilon G, Studentská 2
 • Jednací jazyk: čeština, případně simultánní překlad zahraničních přednášek
 • Pořadatelé (zástupce):
  • Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP (MUDr. V. Chvála)
  • Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky PF TUL (doc. D. Václavík)
  • Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci (Mgr. J. Knop)
 • Přídatné akce: Shromáždění členů SPM ČLS JEP, volby nového výboru, koncert
 • Informační server akce: www.psychosomatika-cls.cz

Společnost pro psychosomatickou medicínu (SPM ČLS JEP) ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci (TUL) a s Institutem rodinné terapie a psychosomatiky v Liberci (LIRTAPS) připravují konferenci pro co nejširší odbornou veřejnost. Po úspěšné 16.konferenci na téma psychosomatika v klinických oborech chceme soustředit pozornost na to nejpotřebnější téma, tedy spolupráci medicínských oborů a humanitních oborů při péči o psychosomatické pacienty. Tu potřebují pacienti s medicínsky nevysvětlitelnými symptomy a s chronickým průběhem chorob, kde hrají psychosociální aspekty stonání nezanedbatelnou roli. Zveme samozřejmě všechny zájemce o psychosomatickou problematiku, z jakýchkoli klinických oborů, odborníky na psychosomatiku, lékaře, psychology a fyzioterapeuty, ale i další pomáhající profese, které potřebujeme pro rozvinutí sítě spolupracujících zařízení. Psychosomatická medicína poskytuje těmto odborníkům a jejich pacientům prostor, ve kterém je možné porozumět složitému bio-psycho-sociálnímu stonání. Prostor, ve kterém se mohou setkávat nejen pacienti s lékaři, ale i s psychology, psychoterapeuty, fyzioterapeuty, rodinnými terapeuty a dalšími odborníky. Je to prostor týmové spolupráce. Přijďte se na něm podílet. Podělte se o své zkušenosti s ostatními.

za přípravný výbor konference

MUDr. Vladislav Chvála, předseda

This entry was posted in nabídka akce. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.