28. Srpen 2020    |   10:03
Kolektivní monografie

Přestože 18. konference psychosomatické medicíny v Liberci byla z důvodu koronavirové pandemie zrušena, náš záměr s ní spojený vydat monografii s tématem …

19. Květen 2020    |   12:15
Nežijte v jedovatých vztazích

Nežijte v jedovatých vztazích, říká primář psychoterapeutického oddělení ve Šternberku Michal Kryl Rozhovor nabitý zajímavými informacemi, názory a …

21. Listopad 2019    |   21:05
Život za zdí

Striktně biologicky orientovaní lékaři často bagatelizují nejrůznější intenzivně prožívané tělesné obtíže, jimiž se na tělesné úrovni manifestuje úzkost …

14. Listopad 2019    |   20:18
Mgr. Aneta Paurová

Fyzioterapeutka Centra komplexní péče Roseta, kde působí také jako vedoucí studentských praxí pro obor fyzioterapie. Zajišťuje souvislé odborné …

14. Listopad 2019    |   20:14
MUDr. Vladislav Chvála

Vladislav Chvála, nar. 1952, působí ve zdravotnictví od r. 1978, nejprve jako ženský lékař a porodník, později sexuolog …

14. Listopad 2019    |   20:13
Mgr. et Mgr. Jana Týkalová

Vystudovala fyzioterapii (magisterské studium na FTVS UK Praha, jednooborovou psychologii (magisterské studium na FF UK Praha) a specializační …

14. Listopad 2019    |   19:59
Dr. Ludmila Chválová Trapková

(*1949) Vystudovala Fakultu tělesné výchovy a sportu (obor tělesná výchova – matematika) a později též Filozofickou fakultu UK (jednooborovou …