19. Říjen 2020    |   10:58
Vyšla monografie

Monografie 12ti autorů se zabývá aktuálními otázkami psychosomatické medicíny s důrazem na její nástroje. Psychosomatická medicína 2020: Nástroje psychosomatické …

28. Srpen 2020    |   10:03
Kolektivní monografie

Přestože 18. konference psychosomatické medicíny v Liberci byla z důvodu koronavirové pandemie zrušena, náš záměr s ní spojený vydat monografii s tématem …